Kontakt

rED aNGUS

Red Angus je obicna crveno pigmentirana sorta goveda. Ova je sorta uzgajana zbog svojeg mesa i visoke plodnosti.


Kalendar